baner
 
handrysz.pl >> Dotacje z UE
handrysz - usługi transportowo-sprzętowe!
 
Dotacje z UE
www.handrysz.pl
 

Pragniemy poinformować, iż z dniem 31 stycznia 2011 roku został ukończony projekt pt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Handrysz F.H.U. Mariusz Znój na rynku usług budowlanych” w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
           W ramach projektu zakupiono nowoczesne maszyny budowlane, które przyczyniły się do rozszerzenia oferty przedsiębiorstwa Handrysz F.H.U. Mariusz Znój o nowe następujące produkty/usługi:
  • Wykopy w ciężkim podmokłym terenie
  • Usługa kruszenia materiału po wyburzeniach bezpośrednio na placu budowy

 

 

 

 

Twój pomysł, europejskie pieniądze

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013


                Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „Handrysz F.H.U.”       Mariusz Znój na rynku usług budowlanych.

Wartość projektu : 988 112,50 zł.

Kwota dofinansowania z EFRR: 404 964,13 zł.

 
 


Beneficjent: „HANDRYSZ F.H.U.” Mariusz Znój,

20-827 Lublin, ul. Poli Gojawiczyńskiej 30


Pomocne adresy i telefony:
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
www.rpo.lubelskie.pl
Telefony do punktu informacyjnego (ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin): 81 44 16 864, 81 44 16 865.
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
www.lawp.lubelskie.pl
Telefony do punktu informacyjnego (ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin): 81 46 23 831,  81 46 23 812tel. 602 507 987e-mail: info@handrysz.pl

Projektowanie: iglicki.pl