baner
 
handrysz.pl >> Remonty dróg
handrysz - usługi transportowo-sprzętowe!
 
Remonty dróg
www.handrysz.pl
 

Firma Handrysz prowadzi również działalność związaną z utrzymaniem i remontem dróg. W ramach tych zadań przeprowadzimy prace związane z uzupełnieniem ubytków w drogach kruszywem, równaniem nawierzchni oraz profilowaniem poboczy równiarką mechaniczną, kopaniem rowów koparkami i koparko-ładowarkami. Użycie walca pozwala skutecznie zagęścić naprawianą powierzchnię drogową. Do realizowanych przez nas zadań należy także koszenie poboczy kosiarką rotacyjną. 
Wykonujemy stabilizacje cementowe,


 tel. 602 507 987e-mail: info@handrysz.pl

Projektowanie: iglicki.pl